دستگاه جوجه کشی مشهد برق ,

menuordersearch
jujekeshi.ir

کنترلر دستگاه جوجه کشی

با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق + دستگاه پیام رسان
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 11
کنترلر فوق حرفه ای کد 216 دارای انتخاب پرنده در سه مدل

کنترلر فوق حرفه ای کد 216 دارای انتخاب پرنده در سه مدل

291,000 تومان 305,000 تومان
با سنسور فلزی و مرغوب + سیستم پیامکی
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 14
کنترلر فوق حرفه ای کد 420 دارای انتخاب پرنده در سه مدل

کنترلر فوق حرفه ای کد 420 دارای انتخاب پرنده در سه مدل

444,000 تومان 475,000 تومان
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 12
کنترلر فول دیجیتال جایگزی ساموان کره در دو مدل

کنترلر فول دیجیتال جایگزی ساموان کره در دو مدل

239,500 تومان 259,000 تومان
فوق هوشمند
فوق هوشمند - موجودی: 129
سیستم پیام رسان دستگاه جوجه کشی

سیستم پیام رسان دستگاه جوجه کشی

247,500 تومان 285,000 تومان
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 4
کنترلر دما و رطوبت طرح ساموان کوچک در دو مدل

کنترلر دما و رطوبت طرح ساموان کوچک در دو مدل

175,000 تومان 192,000 تومان

دستگاه جوجه کشی

هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
۸۴ تایی استیل + کنترل با موبایل

۸۴ تایی استیل + کنترل با موبایل

2,050,000 تومان 2,100,000 تومان
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
۱۲۶ تایی استیل + کنترل با موبایل

۱۲۶ تایی استیل + کنترل با موبایل

2,350,000 تومان 2,430,000 تومان
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 2
۱۶۸ تایی استیل + کنترل با موبایل

۱۶۸ تایی استیل + کنترل با موبایل

2,550,000 تومان 2,630,000 تومان
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
۲۱۰ تایی استیل + کنترل با موبایل

۲۱۰ تایی استیل + کنترل با موبایل

2,785,000 تومان 2,850,000 تومان
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 6
۲۵۲ تایی استیل + کنترل با موبایل

۲۵۲ تایی استیل + کنترل با موبایل

2,970,000 تومان 3,100,000 تومان
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 2
۴۲۰ تایی استیل + کنترل با موبایل

۴۲۰ تایی استیل + کنترل با موبایل

3,990,000 تومان 4,150,000 تومان
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 3
۵۰۴ تایی استیل + کنترل با موبایل

۵۰۴ تایی استیل + کنترل با موبایل

4,290,000 تومان 4,400,000 تومان
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 2
۵۸۸ تایی استیل + کنترل با موبایل

۵۸۸ تایی استیل + کنترل با موبایل

4,590,000 تومان 4,700,000 تومان
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 4
۱۰۰۸ تایی استیل + کنترل با موبایل

۱۰۰۸ تایی استیل + کنترل با موبایل

6,200,000 تومان 6,400,000 تومان
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
۱۵۰۰ تایی استیل + کنترل با موبایل

۱۵۰۰ تایی استیل + کنترل با موبایل

8,800,000 تومان 9,100,000 تومان
پرفروشترین کالاها
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق + دستگاه پیام رسان
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 11
کنترلر فوق حرفه ای کد 216 دارای انتخاب پرنده در سه مدلکنترلر فوق حرفه ای کد 216 دارای انتخاب پرنده در سه مدل305,000 تومان 291,000 تومان
با سنسور فلزی و مرغوب + سیستم پیامکی
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 14
کنترلر فوق حرفه ای کد 420 دارای انتخاب پرنده در سه مدلکنترلر فوق حرفه ای کد 420 دارای انتخاب پرنده در سه مدل475,000 تومان 444,000 تومان
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 12
کنترلر فول دیجیتال جایگزی ساموان کره در دو مدلکنترلر فول دیجیتال جایگزی ساموان کره در دو مدل259,000 تومان 239,500 تومان
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
۱۲ تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل۱۲ تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل3,400,000 تومان 3,280,000 تومان
گیربکس دار
گیربکس دار - موجودی: 35
موتور تا ظرفیت 2000 عدد تخم مرغموتور تا ظرفیت 2000 عدد تخم مرغ294,000 تومان 288,000 تومان
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 4
کنترلر دما و رطوبت طرح ساموان کوچک در دو مدلکنترلر دما و رطوبت طرح ساموان کوچک در دو مدل192,000 تومان 175,000 تومان
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
۱۲۶ تایی استیل + کنترل با موبایل۱۲۶ تایی استیل + کنترل با موبایل2,430,000 تومان 2,350,000 تومان
پلاستیک سخت
پلاستیک سخت - موجودی: 384
شانه ۹۶ عددی تخم بلدرچینشانه ۹۶ عددی تخم بلدرچین10,000 تومان 9,700 تومان
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
۸۴ تایی استیل + کنترل با موبایل۸۴ تایی استیل + کنترل با موبایل2,100,000 تومان 2,050,000 تومان
فوق هوشمند
فوق هوشمند - موجودی: 129
سیستم پیام رسان دستگاه جوجه کشیسیستم پیام رسان دستگاه جوجه کشی285,000 تومان 247,500 تومان
 دستگاه جوجه کشی در مشهد  مجوز شرکت جوجه کشی مشهد برق
جدیدترین کالاها + لیست کامل
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق + دستگاه پیام رسان
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 11
کنترلر فوق حرفه ای کد 216 دارای انتخاب پرنده در سه مدلکنترلر فوق حرفه ای کد 216 دارای انتخاب پرنده در سه مدل305,000 تومان 291,000 تومان
با سنسور فلزی و مرغوب + سیستم پیامکی
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 14
کنترلر فوق حرفه ای کد 420 دارای انتخاب پرنده در سه مدلکنترلر فوق حرفه ای کد 420 دارای انتخاب پرنده در سه مدل475,000 تومان 444,000 تومان
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 12
کنترلر فول دیجیتال جایگزی ساموان کره در دو مدلکنترلر فول دیجیتال جایگزی ساموان کره در دو مدل259,000 تومان 239,500 تومان
فوق هوشمند
فوق هوشمند - موجودی: 129
سیستم پیام رسان دستگاه جوجه کشیسیستم پیام رسان دستگاه جوجه کشی285,000 تومان 247,500 تومان
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 4
کنترلر دما و رطوبت طرح ساموان کوچک در دو مدلکنترلر دما و رطوبت طرح ساموان کوچک در دو مدل192,000 تومان 175,000 تومان
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
۸۴ تایی استیل + کنترل با موبایل۸۴ تایی استیل + کنترل با موبایل2,100,000 تومان 2,050,000 تومان
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
۱۲۶ تایی استیل + کنترل با موبایل۱۲۶ تایی استیل + کنترل با موبایل2,430,000 تومان 2,350,000 تومان
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 2
۱۶۸ تایی استیل + کنترل با موبایل۱۶۸ تایی استیل + کنترل با موبایل2,630,000 تومان 2,550,000 تومان
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
۲۱۰ تایی استیل + کنترل با موبایل۲۱۰ تایی استیل + کنترل با موبایل2,850,000 تومان 2,785,000 تومان
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 6
۲۵۲ تایی استیل + کنترل با موبایل۲۵۲ تایی استیل + کنترل با موبایل3,100,000 تومان 2,970,000 تومان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

telegram
logo

آدرس دفتر جهت خرید کنترلر: مشهد - بین امامت 7 و 9 - پاساژ عمارت - طبقه اول - واحد 301
آدرس انبار جهت بازدید و خرید دستگاه جوجه کشی: مشهد - بین میدان شهید فهمیده و میدان سپاد - شهید طرحچی 1(چراغچی ۴۹) مشهد برق
05136110460(تماس ۱۰ الی ۱۴ و ۱۶ الی 20)
09156851224 (تماس،واتزاپ،تلگرام)
کانال تلگرام مشهد برق: mashhad_bargh@