ضمن عرض تبریک سال جدید، تمامی قیمت ها و موجودی های سایت به روز میباشد و سفارش هایی که در تعطیلات نوروز ثبت شوند در تاریخ 99/1/23 ارسال خواهند شد

تایید
menuordersearch
jujekeshi.ir

دستگاه جوجه کشی مشهد برق

کنترلر فوق حرفه ای کد 216 دارای انتخاب پرنده در سه مدلکنترلر فوق حرفه ای کد 216 دارای انتخاب پرنده در سه مدل 305,000 تومان 291,000 تومان با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 8
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق + دستگاه پیام رسان
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
کنترلر فوق حرفه ای کد 420 دارای انتخاب پرنده در سه مدلکنترلر فوق حرفه ای کد 420 دارای انتخاب پرنده در سه مدل 475,000 تومان 444,000 تومان با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 8
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور فلزی و مرغوب + سیستم پیامکی
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
کنترلر فول دیجیتال جایگزی ساموان کره در دو مدلکنترلر فول دیجیتال جایگزی ساموان کره در دو مدل 259,000 تومان 239,500 تومان با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 6
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
۱۲ تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل۱۲ تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 3,000,000 تومان 2,985,000 تومان هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
رطوبتساز مناسب ماشین جوجه کشیرطوبتساز مناسب ماشین جوجه کشی 83,000 تومان 78,500 تومان دارای پیزو قوی - موجودی: 4
دارای پیزو قوی
موتور تا ظرفیت 2000 عدد تخم مرغموتور تا ظرفیت 2000 عدد تخم مرغ 294,000 تومان 288,000 تومان گیربکس دار - موجودی: 4
گیربکس دار
کنترلر ستر و هچر اتوماتکنترلر ستر و هچر اتومات 192,000 تومان 170,100 تومان با سنسور پلاستیکی مانند سایر همکاران - موجودی: 0
با سنسور پلاستیکی مانند سایر همکاران
۱۲۶ تایی استیل + کنترل با موبایل۱۲۶ تایی استیل + کنترل با موبایل 2,280,000 تومان 2,230,000 تومان هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
شانه ۹۶ عددی تخم بلدرچینشانه ۹۶ عددی تخم بلدرچین 9,000 تومان 9,000 تومان پلاستیک سخت - موجودی: 62
پلاستیک سخت
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشیدستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی 285,000 تومان 247,500 تومان فوق هوشمند - موجودی: 15
فوق هوشمند
کنترلر فوق حرفه ای کد 216 دارای انتخاب پرنده در سه مدل
کنترلر فوق حرفه ای کد 216 دارای انتخاب پرنده در سه مدل 305,000 تومان 291,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 8
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق + دستگاه پیام رسان
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
کنترلر فوق حرفه ای کد 420 دارای انتخاب پرنده در سه مدل
کنترلر فوق حرفه ای کد 420 دارای انتخاب پرنده در سه مدل 475,000 تومان 444,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 8
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور فلزی و مرغوب + سیستم پیامکی
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
کنترلر فول دیجیتال جایگزی ساموان کره در دو مدل
کنترلر فول دیجیتال جایگزی ساموان کره در دو مدل 259,000 تومان 239,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران - موجودی: 6
با سنسور ارجینال وارداتی مشهدبرق
با سنسور چینی (غیر ارجینال) مانند سایر همکاران
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی 285,000 تومان 247,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودفوق هوشمند - موجودی: 15
فوق هوشمند
کنترلر ستر و هچر اتومات
کنترلر ستر و هچر اتومات 192,000 تومان 170,100 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور پلاستیکی مانند سایر همکاران - موجودی: 0
با سنسور پلاستیکی مانند سایر همکاران
۸۴ تایی استیل + کنترل با موبایل
۸۴ تایی استیل + کنترل با موبایل 1,980,000 تومان 1,930,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
۱۲۶ تایی استیل + کنترل با موبایل
۱۲۶ تایی استیل + کنترل با موبایل 2,280,000 تومان 2,230,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
۱۶۸ تایی استیل + کنترل با موبایل
۱۶۸ تایی استیل + کنترل با موبایل 2,470,000 تومان 2,430,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 2
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
۲۱۰ تایی استیل + کنترل با موبایل
۲۱۰ تایی استیل + کنترل با موبایل 2,680,000 تومان 2,650,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
۲۵۲ تایی استیل + کنترل با موبایل
۲۵۲ تایی استیل + کنترل با موبایل 2,880,000 تومان 2,825,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
۴۲۰ تایی استیل + کنترل با موبایل
۴۲۰ تایی استیل + کنترل با موبایل 3,900,000 تومان 3,850,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 2
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
۵۰۴ تایی استیل + کنترل با موبایل
۵۰۴ تایی استیل + کنترل با موبایل 4,190,000 تومان 4,150,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 2
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
۵۸۸ تایی استیل + کنترل با موبایل
۵۸۸ تایی استیل + کنترل با موبایل 4,450,000 تومان 4,390,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 2
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
۱۰۰۸ تایی استیل + کنترل با موبایل
۱۰۰۸ تایی استیل + کنترل با موبایل 5,900,000 تومان 5,850,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
۱۵۰۰ تایی استیل + کنترل با موبایل
۱۵۰۰ تایی استیل + کنترل با موبایل 8,550,000 تومان 8,400,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
۱۸۵۰ تایی استیل + کنترل با موبایل
۱۸۵۰ تایی استیل + کنترل با موبایل 9,000,000 تومان 8,850,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 2
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
2000 تایی استیل + کنترل با موبایل
2000 تایی استیل + کنترل با موبایل 9,700,000 تومان 9,500,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
۳۰۰۰ تایی استیل + کنترل با موبایل
۳۰۰۰ تایی استیل + کنترل با موبایل 16,500,000 تومان 16,300,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 0
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
۴۰۰۰ تایی استیل + کنترل با موبایل
۴۰۰۰ تایی استیل + کنترل با موبایل 18,700,000 تومان 18,000,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 0
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
۱۲ تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
۱۲ تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 3,000,000 تومان 2,985,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
۲۴ تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
۲۴ تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 4,830,000 تومان 4,760,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
۳۲ تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
۳۲ تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 5,250,000 تومان 5,150,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
۴۸ تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
۴۸ تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 6,550,000 تومان 6,400,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
۶۴ تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
۶۴ تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 9,000,000 تومان 8,800,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
شانه ۴۲ عددی تخم مرغ و اردک
شانه ۴۲ عددی تخم مرغ و اردک 9,000 تومان 9,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک سخت - موجودی: 57
پلاستیک سخت
شانه ۹۶ عددی تخم بلدرچین
شانه ۹۶ عددی تخم بلدرچین 9,000 تومان 9,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک سخت - موجودی: 62
پلاستیک سخت
شانه ۲ عددی تخم شترمرغ
شانه ۲ عددی تخم شترمرغ 9,000 تومان 9,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک سخت - موجودی: 0
پلاستیک سخت
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول 9,000 تومان 9,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک سخت - موجودی: 48
پلاستیک سخت
شانه 25 عددی تخم بوقلمون
شانه 25 عددی تخم بوقلمون 9,500 تومان 9,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک سخت - موجودی: 43
پلاستیک سخت
سبد هچر دربدار 42 عددی
سبد هچر دربدار 42 عددی 18,200 تومان 17,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجوددربدار - قابل شستشو - بادوام - موجودی: 25
دربدار - قابل شستشو - بادوام
سبد هچر دربدار 84 عددی
سبد هچر دربدار 84 عددی 29,200 تومان 28,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجوددربدار - قابل شستشو - بادوام - موجودی: 0
دربدار - قابل شستشو - بادوام
موتور تا ظرفیت ۲۱۰ عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت ۲۱۰ عدد تخم مرغ 75,000 تومان 64,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 7
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 350 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 350 عدد تخم مرغ 141,000 تومان 139,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 6
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 1200 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 1200 عدد تخم مرغ 230,000 تومان 224,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار 1دور فوق قوی - موجودی: 4
گیربکس دار 1دور فوق قوی
موتور تا ظرفیت 2000 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 2000 عدد تخم مرغ 294,000 تومان 288,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 4
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت ۵۰۰۰ عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت ۵۰۰۰ عدد تخم مرغ 430,000 تومان 420,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 0
گیربکس دار
فن 12*12 بوشی
فن 12*12 بوشی 89,000 تومان 82,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبوش دار (بدون بلبرینگ) - موجودی: 13
بوش دار (بدون بلبرینگ)
فن 12*12بلبرینگی
فن 12*12بلبرینگی 103,000 تومان 97,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبلبرینگ دار - موجودی: 12
بلبرینگ دار
فن بلوور 18 سانتی
فن بلوور 18 سانتی 215,000 تومان 209,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودخطی 18 سانتی - موجودی: 6
خطی 18 سانتی
فن بلوور 30 سانتی
فن بلوور 30 سانتی 275,000 تومان 269,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودخطی 30 سانتی - موجودی: 4
خطی 30 سانتی
فن رادیال 19 سانتی
فن رادیال 19 سانتی 410,000 تومان 399,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودفن دوربالای رادیال - موجودی: 3
فن دوربالای رادیال
المنت 300 وات میله ای
المنت 300 وات میله ای 25,500 تومان 24,900 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودارجینال - موجودی: 7
ارجینال
المنت 500 وات میله ای
المنت 500 وات میله ای 30,000 تومان 29,200 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودارجینال - موجودی: 8
ارجینال
پایه مخصوص نصب المنت
پایه مخصوص نصب المنت 10,000 تومان 9,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودجنس چینی (سرامیکی) - موجودی: 8
جنس چینی (سرامیکی)
رطوبتساز مناسب ماشین جوجه کشی
رطوبتساز مناسب ماشین جوجه کشی 83,000 تومان 78,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجوددارای پیزو قوی - موجودی: 4
دارای پیزو قوی
ترانس 24 ولت رطوبتساز
ترانس 24 ولت رطوبتساز 72,000 تومان 69,800 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودمنبع تغذیه صنعتی مرغوب - موجودی: 15
منبع تغذیه صنعتی مرغوب
بوشن سر موتور
بوشن سر موتور 26,100 تومان 25,200 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودفولادی - موجودی: 8
فولادی
توجه: تمامی دستگاه های جوجه کشی شرکت مشهد برق دارای سیستم کنترل انتخاب پرنده و هوشمند بوده و همچنین دارای سیستم کنترل پیام رسان نیز میباشند
 دستگاه جوجه کشی در مشهد  مجوز شرکت جوجه کشی مشهد برق
روش خرید برای خرید از فروشگاه، پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. قوانین کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مشهد برق مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . مجوزها کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.
logo-samandehi
آدرس دفتر جهت خرید کنترلر: مشهد - بین امامت 7 و 9 - پاساژ عمارت - طبقه اول - واحد 301
آدرس انبار جهت بازدید و خرید دستگاه جوجه کشی: مشهد - بین میدان شهید فهمیده و میدان سپاد - شهید طرحچی 1(چراغچی ۴۹) مشهد برق
05136110460(تماس ۱۰ الی ۱۴ و ۱۶ الی 20)
09156851224 (تماس،واتزاپ،تلگرام)
کانال تلگرام مشهد برق: mashhad_bargh@
telegram