خرید و فروش دستگاه جوجه کشی فوق هوشمند و ماشین جوجه کشی تمام اتومات

12 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل12 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 3,000,000 تومان 2,885,000 تومان هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
موتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغموتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغ 294,000 تومان 288,000 تومان گیربکس دار - موجودی: 25
گیربکس دار
رطوبتساز مناسب ماشین جوجه کشیرطوبتساز مناسب ماشین جوجه کشی 105,000 تومان 83,500 تومان دارای پیزو قوی - موجودی: 15
دارای پیزو قوی
شانه 96 عددی تخم بلدرچینشانه 96 عددی تخم بلدرچین 9,000 تومان 9,000 تومان پلاستیک سخت - موجودی: 346
پلاستیک سخت
126 تایی استیل + کنترل با موبایل126 تایی استیل + کنترل با موبایل 2,150,000 تومان 2,090,000 تومان هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 9
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
موتور 1دور سفارشی تا 2000 عدد تخم مرغموتور 1دور سفارشی تا 2000 عدد تخم مرغ 230,000 تومان 224,000 تومان گیربکس دار 1دور فوق قوی - موجودی: 33
گیربکس دار 1دور فوق قوی
موتور تا ظرفیت 210 عدد تخم مرغموتور تا ظرفیت 210 عدد تخم مرغ 75,000 تومان 63,000 تومان گیربکس دار - موجودی: 188
گیربکس دار
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشیدستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی 300,000 تومان 295,000 تومان فوق هوشمند - موجودی: 295
فوق هوشمند
504 تایی استیل + کنترل با موبایل504 تایی استیل + کنترل با موبایل 4,100,000 تومان 3,990,000 تومان با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 6
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
84 تایی استیل + کنترل با موبایل84 تایی استیل + کنترل با موبایل 1,830,000 تومان 1,790,000 تومان هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 8
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
کنترلر فول دیجیتال جایگزین ساموان کره با سنسور پلاستیکی غیر ارجینال
کنترلر فول دیجیتال جایگزین ساموان کره با سنسور پلاستیکی غیر ارجینال 250,000 تومان 245,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور پلاستیکی مانند سایر همکاران (چینی غیر ارجینال) - موجودی: 15
با سنسور پلاستیکی مانند سایر همکاران (چینی غیر ارجینال)
کنترلر فول دیجیتال جایگزین ساموان کره با سنسور ارجینال فلزی مشهد برق
کنترلر فول دیجیتال جایگزین ساموان کره با سنسور ارجینال فلزی مشهد برق 295,000 تومان 289,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور فلزی و مرغوب مشهدبرق (ارجینال) - موجودی: 14
با سنسور فلزی و مرغوب مشهدبرق (ارجینال)
کنترلر کد 216 با سنسور پلاستیکی غیر ارجینال و انتخاب پرنده
کنترلر کد 216 با سنسور پلاستیکی غیر ارجینال و انتخاب پرنده 305,000 تومان 299,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور پلاستیکی مانند سایر همکاران (چینی غیر ارجینال) - موجودی: 17
با سنسور پلاستیکی مانند سایر همکاران (چینی غیر ارجینال)
کنترلر کد 216 با سنسور ارجینال فلزی مشهد برق و دستگاه پیام رسان و انتخاب پرنده
کنترلر کد 216 با سنسور ارجینال فلزی مشهد برق و دستگاه پیام رسان و انتخاب پرنده 663,000 تومان 579,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور فلزی و مرغوب مشهدبرق + دستگاه پیام رسان - موجودی: 12
با سنسور فلزی و مرغوب مشهدبرق + دستگاه پیام رسان
کنترلر کد 216 با سنسور ارجینال فلزی مشهد برق و دارای انتخاب پرنده
کنترلر کد 216 با سنسور ارجینال فلزی مشهد برق و دارای انتخاب پرنده 400,000 تومان 395,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور فلزی و مرغوب مشهدبرق (ارجینال) - موجودی: 24
با سنسور فلزی و مرغوب مشهدبرق (ارجینال)
کنترلر کد 420 با سنسور ارجینال فلزی + دستگاه پیام رسان و دارای انتخاب پرنده
کنترلر کد 420 با سنسور ارجینال فلزی + دستگاه پیام رسان و دارای انتخاب پرنده 830,000 تومان 699,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور فلزی و مرغوب مشهدبرق + دستگاه پیام رسان - موجودی: 29
با سنسور فلزی و مرغوب مشهدبرق + دستگاه پیام رسان
کنترلر کد 420 با سنسور پلاستیکی (غیر ارجینال) و دارای انتخاب پرنده
کنترلر کد 420 با سنسور پلاستیکی (غیر ارجینال) و دارای انتخاب پرنده 475,000 تومان 459,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور پلاستیکی مانند سایر همکاران (چینی غیر ارجینال) - موجودی: 20
با سنسور پلاستیکی مانند سایر همکاران (چینی غیر ارجینال)
کنترلر کد 420 با سنسور ارجینال فلزی مشهد برق و دارای انتخاب پرنده
کنترلر کد 420 با سنسور ارجینال فلزی مشهد برق و دارای انتخاب پرنده 570,000 تومان 535,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سنسور فلزی و مرغوب مشهدبرق (ارجینال) - موجودی: 19
با سنسور فلزی و مرغوب مشهدبرق (ارجینال)
64 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
64 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 9,000,000 تومان 8,550,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی
دستگاه کنترل پیامکی جوجه کشی 300,000 تومان 295,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودفوق هوشمند - موجودی: 295
فوق هوشمند
84 تایی استیل + کنترل با موبایل
84 تایی استیل + کنترل با موبایل 1,830,000 تومان 1,790,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 8
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
126 تایی استیل + کنترل با موبایل
126 تایی استیل + کنترل با موبایل 2,150,000 تومان 2,090,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 9
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
168 تایی استیل + کنترل با موبایل
168 تایی استیل + کنترل با موبایل 2,450,000 تومان 2,315,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 9
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
210 تایی استیل + کنترل با موبایل
210 تایی استیل + کنترل با موبایل 2,600,000 تومان 2,520,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 7
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
252 تایی استیل + کنترل با موبایل
252 تایی استیل + کنترل با موبایل 2,730,000 تومان 2,685,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 7
هوشمند + سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
420 تایی استیل + کنترل با موبایل
420 تایی استیل + کنترل با موبایل 3,800,000 تومان 3,720,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 6
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
504 تایی استیل + کنترل با موبایل
504 تایی استیل + کنترل با موبایل 4,100,000 تومان 3,990,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 6
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
588 تایی استیل + کنترل با موبایل
588 تایی استیل + کنترل با موبایل 4,300,000 تومان 4,190,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 5
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
1008 تایی استیل + کنترل با موبایل
1008 تایی استیل + کنترل با موبایل 5,750,000 تومان 5,630,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
1500 تایی استیل + کنترل با موبایل
1500 تایی استیل + کنترل با موبایل 8,400,000 تومان 8,250,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
1850 تایی استیل + کنترل با موبایل
1850 تایی استیل + کنترل با موبایل 8,800,000 تومان 8,700,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبا سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل - موجودی: 2
با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل
2000 تایی استیل + کنترل با موبایل
2000 تایی استیل + کنترل با موبایل 9,400,000 تومان 9,250,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
3000 تایی استیل + کنترل با موبایل
3000 تایی استیل + کنترل با موبایل 16,500,000 تومان 16,000,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 0
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
4000 تایی استیل + کنترل با موبایل
4000 تایی استیل + کنترل با موبایل 18,700,000 تومان 18,000,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 0
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
12 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
12 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 3,000,000 تومان 2,885,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
24 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
24 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 4,650,000 تومان 4,580,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 3
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
32 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
32 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 5,000,000 تومان 4,870,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند + سیستم پیامکی رایگان+ داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
48 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل
48 تایی شترمرغ استیل + کنترل با موبایل 6,300,000 تومان 6,200,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودهوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال - موجودی: 2
هوشمند با سیستم کنترل پیامکی + داخل تمام استیل + سنسور ارجینال
شانه 42 عددی تخم مرغ و اردک
شانه 42 عددی تخم مرغ و اردک 9,000 تومان 9,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک سخت - موجودی: 215
پلاستیک سخت
شانه 96 عددی تخم بلدرچین
شانه 96 عددی تخم بلدرچین 9,000 تومان 9,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک سخت - موجودی: 346
پلاستیک سخت
شانه 2عددی تخم شترمرغ
شانه 2عددی تخم شترمرغ 9,000 تومان 9,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک سخت - موجودی: 414
پلاستیک سخت
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول 9,000 تومان 9,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک سخت - موجودی: 160
پلاستیک سخت
شانه 25 عددی تخم بوقلمون
شانه 25 عددی تخم بوقلمون 9,500 تومان 9,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودپلاستیک سخت - موجودی: 88
پلاستیک سخت
سبد هچر دربدار 42 عددی
سبد هچر دربدار 42 عددی 18,200 تومان 17,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجوددربدار - قابل شستشو - بادوام - موجودی: 154
دربدار - قابل شستشو - بادوام
سبد هچر دربدار 84 عددی
سبد هچر دربدار 84 عددی 29,200 تومان 28,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجوددربدار - قابل شستشو - بادوام - موجودی: 102
دربدار - قابل شستشو - بادوام
موتور تا ظرفیت 210 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 210 عدد تخم مرغ 75,000 تومان 63,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 188
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 350 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 350 عدد تخم مرغ 141,000 تومان 136,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 45
گیربکس دار
موتور 1دور سفارشی تا 2000 عدد تخم مرغ
موتور 1دور سفارشی تا 2000 عدد تخم مرغ 230,000 تومان 224,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار 1دور فوق قوی - موجودی: 33
گیربکس دار 1دور فوق قوی
موتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 3000 عدد تخم مرغ 294,000 تومان 288,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 25
گیربکس دار
موتور تا ظرفیت 5000 عدد تخم مرغ
موتور تا ظرفیت 5000 عدد تخم مرغ 430,000 تومان 420,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودگیربکس دار - موجودی: 0
گیربکس دار
المنت 300 وات میله ای
المنت 300 وات میله ای 25,500 تومان 24,900 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودارجینال - موجودی: 124
ارجینال
المنت 500 وات میله ای
المنت 500 وات میله ای 30,000 تومان 29,200 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودارجینال - موجودی: 397
ارجینال
پایه مخصوص نصب المنت
پایه مخصوص نصب المنت 10,000 تومان 9,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودجنس چینی (سرامیکی) - موجودی: 359
جنس چینی (سرامیکی)
فن 12*12 بوشی
فن 12*12 بوشی 89,000 تومان 82,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبوش دار (بدون بلبرینگ) - موجودی: 58
بوش دار (بدون بلبرینگ)
فن 12*12بلبرینگی
فن 12*12بلبرینگی 103,000 تومان 97,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودبلبرینگ دار - موجودی: 89
بلبرینگ دار
فن بلوور 18 سانتی
فن بلوور 18 سانتی 215,000 تومان 209,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودخطی 18 سانتی - موجودی: 18
خطی 18 سانتی
فن بلوور 30 سانتی
فن بلوور 30 سانتی 275,000 تومان 269,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودخطی 30 سانتی - موجودی: 20
خطی 30 سانتی
فن فوق قوی رادیال جوجه کشی
فن فوق قوی رادیال جوجه کشی 410,000 تومان 399,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودفن دوربالای رادیال - موجودی: 4
فن دوربالای رادیال
بوشن سر موتور
بوشن سر موتور 26,100 تومان 25,200 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودفولادی - موجودی: 247
فولادی
ترانس 24 ولت رطوبتساز
ترانس 24 ولت رطوبتساز 70,000 تومان 63,000 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجودمنبع تغذیه صنعتی مرغوب - موجودی: 17
منبع تغذیه صنعتی مرغوب
رطوبتساز مناسب ماشین جوجه کشی
رطوبتساز مناسب ماشین جوجه کشی 105,000 تومان 83,500 تومان مشاهده توضیحات و جدول قیمتموجوددارای پیزو قوی - موجودی: 15
دارای پیزو قوی
توجه: تمامی دستگاه های جوجه کشی مشهد برق دارای سیستم کنترل انتخاب پرنده و هوشمند بوده و همچنین دارای سیستم کنترل پیام رسان نیز میباشند
 دستگاه جوجه کشی در مشهد
قوانین کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . راهنمای سایت برای خرید از فروشگاه پس از اطمینان از موجودیت و قیمت کالای مورد نظر خود ، میتوانید کالا را به سبد خرید خود اضافه نمایید . برای ثبت نهایی سفارش باید وارد حساب کاربری خود شوید. اگر تا کنون حساب کاربری نساخته اید، ابتدا باید در سایت ثبت نام کنید و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. ضمانت اصل بودن کالا کلیه کالاها دارای برچسب هولوگرام بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی بر قطعات و اجزای وابسته آنها صورت نگرفته است . کلیه پک کالا بدون کوچکترین آسیب و کم و کیفی از تولید کننده مستقیما خریداری شده و در اختیار مشتری قرار میگیرد. کلیه گارانتی های ارائه شده برای کالاها نیز از جانب شرکت های معتبر و نمایندگان کالاها می باشد.
logo-samandehi
آدرس کارگاه: مشهد - بین میدان شهید فهمیده و میدان سپاد- اول جاده خین عرب - شهید طرحچی 1 - انتهای یاس2 - سه راهی سمت چپ- اولین قطعه داخل خیابان 15 متری ستایش -پلاک 101 - مشهد برق
05136110460(تماس ۱۰ الی ۱۴ و ۱۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰)
09156851224 (تماس،واتزاپ،تلگرام)
کانال تلگرام مشهد برق: mashhad_bargh@
telegram